Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

  • KDR Solutions |
  • 2019-11-05

 

Rozwój pracowników w firmie jest istotny z punktu widzenia organizacji jak i samego pracownika. Wykwalifikowana i doświadczona kadra stanowi cenny kapitał dla organizacji, bywa również źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Prawidłową realizację procesu należy rozpocząć od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Analiza ta powinna wynikać
z potrzeb biznesowych organizacji. Kluczem do sukcesu podczas planowania szkoleń jest aby zaspokojenie tej potrzeby było spójne
z zainteresowaniami pracowników, którzy nabytą na szkoleniach wiedzę wykorzystają w pracy. Dlatego warto rozważyć możliwość bezpośredniego zgłaszania się pracowników na szkolenia, a nie wyłącznie delegowanie ich przez przełożonego. Zwiększa to zasadniczo motywację wewnętrzną pracownika, czyli najbardziej pożądaną z punktu widzenia teorii motywacji. Wartością dodaną z realizacji szkoleń w powyższy sposób jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, tzw. employer branding. Potrzeba szkoleniowa może wynikać również z luk kompetencyjnych. W takim przypadku warto, aby przełożony wspólnie z pracownikiem uzgodnili formę jej zniwelowania, np. w procesie szkoleniowym.

Chcąc zoptymalizować procesy HR, stworzyliśmy system Skillbox Matryca Kompetencji, który zdefiniuje luki kompetencyjne w poszczególnych obszarach, dzięki przejrzystej i intuicyjnej prezentacji graficznej umiejętności i ocen. Rozbudowany moduł raportów pozwala w łatwy i szybki sposób zdefiniować luki kompetencyjne w organizacji.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą modułów w zakładce Poznaj Skillbox oraz do skorzystania z wersji DEMO przez 21 dni za darmo!