Matryca kompetencji

  • KDR Solutions |
  • 2018-04-09

 

Co właściwie kryje się pod wyrażeniem matrycy kompetencji? Mówiąc najprościej, jest to system porządkujący umiejętności pracowników i przedstawiający je w graficzny sposób. Rozwiązanie to usprawnia pracę w firmie oraz pozwala na bieżąco kontrolować zdolności wszystkich pracowników. Do oceny pracowników w matrycy kompetencji służy 5-stopniowa skala, która określa poziom pracownika względem posiadanych predyspozycji zawodowych, przydatnych na zajmowanym stanowisku. Zakres oceny umiejętności rozłożony jest w następujący sposób:

  1. Brak umiejętności;
  2. Pracownik jest w trakcie szkolenia;
  3. Pracownik przeszedł szkolenie, a nabyte umiejętności pozwalają mu na pracę pod nadzorem drugiej osoby;
  4. Pracownik przeszedł szkolenie i wykonuje pracę samodzielnie, bez pomocy osób trzecich;
  5. Pracownik przeszedł szkolenia, wykonuje pracę samodzielnie oraz może szkolić innych.

Sposób oceny może być dobierany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa, w którym zastosowana została matryca kompetencji. Jednak przedstawiony powyżej podział jest najbardziej uniwersalnym sposobem kategoryzacji umiejętności w większości firm.

 

Zastosowanie matrycy umiejętności w przedsiębiorstwach, w przejrzystej formie obrazuje umiejętności pracowników. W obiektywny dla każdego sposób, poddaje ocenie pracowników i ich kompetencje, co może mieć pozytywny wpływa w razie redukcji etatów. Pozwala dokonać oceny przydatności pracownika w firmie oraz zobrazować jego wkład i zaangażowanie w jej rozwój. Dzięki temu rozwiązaniu mamy również wgląd w progres pracownika na przestrzeni lat. Możemy ocenić jego zaangażowanie w rozwój zawodowy oraz sprawność, z jaką radzi sobie w nabywaniu nowych umiejętności.

 

Zebranie w jednym miejscu umiejętności zespołowych dzięki zastosowaniu matrycy kompetencji, pozwala również na przeprowadzanie analizy, dotyczącej obszarów wiedzy, które należałoby rozwinąć u pracowników. Ma to pozytywny wpływ na organizację pracy w dużych strukturach. Pozwala na usprawnienie procesów dzięki odpowiedniemu dobraniu szkoleń pod potrzeby pracowników.

 

Jednym z kolejnych zastosowań matrycy kompetencji jest możliwość weryfikacji zdolności pracowników pod względem zastępstw w firmie. W łatwy i sprawny sposób możemy zweryfikować ludzi posiadających podobne umiejętności, a dzięki temu wytypować osoby, które będą mogły zastąpić pracownika w przypadku np. sytuacji losowych, wykluczających go z pracy na pewien okres.

 

Matryca kompetencji jest na pewno narzędziem usprawniającym pracę w firmie. Jej przydatność jest nieoceniona w dużych firmach, których rozbudowane struktury personalne nie zawsze pozwalają na płynny przepływ informacji, a sposób ewidencjonowania umiejętności pozwala na usprawnienie procesów.

 

Sprawdź nasze rozwiązanie dla twojej firmy, program SkillBox to webowa matryca kompetencji która jest intuicyjnym systemem do zarządzania kompetencjami umożliwiająca planowanie rozwoju pracowników, śledzenie zmian oraz wielodostępności z każdego urządzenia.

 

>> SkillBox - System do zarządzania kompetencjami