Narzędzia HR, które warto znać

  • KDR Solutions |
  • 2020-06-03

Digitalizacja działów HR wiąże się ze zmianą analogowego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz cyfryzacji procesów.  Rozwiązania IT mają wspierać i automatyzować procesy związane z HR. Celem systemów i aplikacji jest optymalizacja czasu pracy oraz gromadzenie niezbędnych danych związanych z pracownikami wraz z historią zamian tak, aby skuteczniej przeprowadzać między innymi analizy biznesowe. 

Jakie narzędzia HR okazują się przydatne?

Lista obszarów, w których programy stają się przydatne jest rozległa. Zaczyna się od aplikacji, które ułatwiają organizację pracy, a kończy na testach psychometrycznych. Oprócz tego rynek IT do dyspozycji pozostawia programy do prowadzenia ankiet, umawiania spotkań, preselekcji kandydatów oraz automatyzacji rozmów kwalifikacyjnych. Dzisiaj skupimy się jednak na czterech odrębnych zagadnieniach.

 

Grywalizacja

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku pracy oraz nowych pokoleń współczesny HR musi skupiać uwagę na psychologii młodych kandydatów, ponieważ jest ich coraz więcej na rynku pracy. Mowa tutaj o pokoleniu tak zwanych millenialsów, czyli osób urodzonych pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Ci młodsi używali smartfona niemal od urodzenia, gdy starsi mieli pod ręką gry komputerowe. 

To właśnie na nich wzorowany był pierwszy program HR tego typu. Kandydat musi wykonać określone zadania w zdefiniowanym czasie. Wszystko przygotowane jest w przystępnej formie, tak aby trafić do szerokiego i wymagającego grona odbiorców.

Programy o charakterze gier spełniają swoje funkcje również w obszarach związanych z on-boardingiem czy w zarządzaniu talentami. 

 

Racjonalizatorskie programy punktowe

W głowach pracowników drzemią niezliczone pomysły na usprawnienie procesów w organizacji. Napotykają wyzwania w pracach wykonywanych na określonych stanowiskach czy w konkretnych obszarach. Często nie przedstawiają swoich pomysłów z obawy przed odrzuceniem. Racjonalizatorski program punktowy pozwoli złożyć pracownikom wnioski dotyczące usprawnień, które podczas weryfikacji i oceny są anonimowy, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko popadania w popularne podczas ocen pułapki.  

 

Portale pracownika

Portale pracownicze są platformami wewnętrznymi, kompatybilnymi z funkcjonującymi w przedsiębiorstwach systemami kadrowo-płacowymi. Wspierają komunikację pracownika z różnymi obszarami w firmie, poprzez składanie przez pracownika między innymi wniosków urlopowych czy służbowych poleceń wyjazdów. Pracownik ma możliwość m.in. weryfikacji limitów urlopowych, a także wysłania prośby o zmianę danych osobowych. Przełożeni w portalach pracowniczych mogą dokonać planów urlopowych lub zaakceptować złożone przez pracowników wnioski. W czasach, gdzie urzędy miast czy instytucje rządowe oferują obywatelom składanie wniosków poprzez platformy internetowe wdrożenie portalu pracownika to niewątpliwa korzyść z punktu widzenia employer brandingu. 

 

Narzędzia do zarządzania kompetencjami

Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest ocena kompetencji pracowników. Bez odpowiednich narzędzi może okazać się, że informacje o kompetencjach pracowników będą nieaktualne lub nieobiektywne. W zarządzaniu kompetencjami pracowników pomocne okażą się narzędzia typu macierz kompetencji, a także system ocen okresowych pracowników. Kluczem do sukcesu podczas oceniania pracowników są rzetelne dane, czyli fakty i wydarzenia, które wpłynęły na wystawioną ocenę. Do oceny kompetencji pracowników służą dedykowane narzędzia HR, a także starannie przygotowane formularze ocen. 

 

W naszej ofercie znajdują się wszystkie wyżej wymienione narzędzia i systemy. Sprawdź, jakie korzyści płyną z wdrożenia narzędzi HR optymalizujących kluczowe procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim:

- Grywalizacja
- RPP - Racjonalizatorski Program Punktowy
- Portal pracownika / kierownika
- SkillBox - Matryca Kompetencji 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony SkillBox Matryca Kompetencji, z której udostępniamy dla Państwa darmowy arkusz kalkulacyjny do zarządzania zasobami ludzkimi.