Wieloźródłowość w procesie oceniania

  • KDR Solutions |
  • 2019-10-29

O tym jak istotna jest ocena kompetencji pracowników na poszczególnych poziomach nie trzeba nikogo przekonywać. Kompetencyjne systemy ocen pracowników wyróżniają kilka modeli ocen pracowników- ocena 90stopniowa, ocena 180stopniowa i ocena 360stopniowa.

 

Klasyczny model ocen pracowników, 90stopniowy odbywa się poprzez ocenę pracownika przez jego bezpośredniego przełożonego. Model zakłada tylko jeden kierunek oceny, co czyni go najprostszym i najszybszym sposobem oceny kompetencji. Model 180stopniowej oceny zakłada dopuszczenie dwóch źródeł w procesie oceny. Jednym ze źródeł może być przełożony, a drugim sam oceniany pracownik poprzez włączenie do procesu samooceny pracownika. Wydłuża to proces, ponieważ analizie należy poddać ocenę zarówno przełożonego jak i samoocenę pracownika. Wartością dodaną włączenia dodatkowego źródła w procesie oceny pracownika jest konfrontacja perspektywy posiadanych umiejętności z punktu widzenia przełożonego i podwładnego pracownika. W tym modelu zamiast ocenianego pracownika udział może wziąć zespół, z którym pracownik współpracuje. Model 360stopniowy zakłada dopuszczenie wielu źródeł w procesie oceny. W tym wieloźródłowym modelu oceny dopuszcza się nie tylko ocenę pracownika poprzez bezpośredniego przełożonego czy samoocenę, ale również współpracowników, podwładnych, a nawet poprzez dopuszczenie do procesu klientów wewnętrznych czy zewnętrznych. Jest to niewątpliwie najbardziej czasochłonna metoda oceny kompetencji pracowników, lecz otrzymywane z wielu źródeł informacje zwrotne pozwalają pracownikowi dążyć do osiągania celów związanych z samodoskonaleniem. Tak samo jak w przypadku pracownika niższego szczebla, informacje zwrotne o wynikach wykonywanej przez nich pracy zebrane od podwładnych pracowników stanowią fundament do doskonalenia na stanowisku kierowniczym, na którym umiejętności interpersonalne odgrywają kluczową rolę.


Wspierając działania HR stworzyliśmy system Skillbox Matryca Kompetencji, w którym obsługujemy proces ocen pracowniczych.


Moduł oceny kompetencji pozwala oceniać kompetencje twarde, dzięki skali punktowej oraz kompetencje miękkie, dzięki skali opisowej (behawioralnej). Pracownik mający dostęp do systemu może wykonać samoocenę. Przełożony niezależnie dokonuje własnej oceny pracownika. Podczas spotkania następuje analiza dokonanych ocen i wystawienie ostatecznej oceny. Dodatkowo, pracownikowi mogą zostać zaplanowane cele do realizacji na kolejny okres.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemu Skillbox Matryca Kompetencji
oraz do skorzystania z wersji DEMO przez 21 dni za darmo!