Profesjonalne doradztwo biznesowe z zakresu HR

NASZE USŁUGI

Wybierz usługę dla siebie

Mapowanie i optymalizacja procesów
Graficzne przedstawienie występujących w organizacji procesów wraz z ich wzajemnym powiązaniem.
Wypracowanie struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk
Podział uprawnień i odpowiedzialności oraz określenie zależności pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.
Controlling personalny
Zmierzenie i opisanie wskaźników, które umożliwią podniesienie efektywności organizacji poprzez możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnego personelu.
Opracowanie systemu motywacyjnego
Zbiór powiązanych ze sobą narzędzi, które mają na celu zmotywować pracowników do osiągania celów biznesowych firmy
System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP)
Ewaluacja podległych pracowników, narzędzie do dalszego rozwoju i motywacji
Strategia personalna
Wyznaczanie kierunku działania organizacji w sferze zasobów ludzkich
Badanie poziomu satysfakcji pracowników
Monitorowanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników
Outsourcing szkoleń
Kompleksowe wsparcie firmy w procesie organizacji i realizacji szkoleń od analizy potrzeb szkoleniowych po pełną koordynację szkoleń
Audyt procesów personalnych
Diagnoza wybranych obszarów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Analiza potrzeb szkoleniowych
Identyfikacja realnych potrzeb szkoleniowych w organizacji.
Dobór zawodowy, rekrutacja
Pozyskiwanie pracowników zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy
Grywalizacja
Nowoczesna metoda budowania zaangażowania i motywacji
Wartościowanie stanowisk
Zwymiarowanie wartości wykonywanej pracy na poszczególnych stanowiskach w organizacji.